Spojení Nette a Doctrine krok za krokem

28.09.2016| Petr Fidler

Spojení Nette a Doctrine2 je velmi jednoduché díky knihovně Kdyby/Doctrine. V tomto článku popíšu návod krok za krokem a připravím tak půdu pro další díly seriálu.

Nejdříve si vytvoříme nový Nette projekt a přidáme balíčky z Kdyby:

  composer create-project nette/web-project
  composer require kdyby/doctrine
  composer require kdyby/events

Přidáme konfiguraci do config.neon:

  extensions:
    console: Kdyby\Console\DI\ConsoleExtension
    events: Kdyby\Events\DI\EventsExtension
    annotations: Kdyby\Annotations\DI\AnnotationsExtension
    doctrine: Kdyby\Doctrine\DI\OrmExtension

A v config.local přidáme přístupy do databáza:

  doctrine:
    user: user
    password: password
    dbname: Doctrine-translations
    host: localhost

Připravíme si entitu v app/ArticleModule/Entity/Article.php

  namespace ArticleModule\Entity;

  use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
  use Kdyby\Doctrine\Entities\Attributes\Identifier;

  /**
   * @ORM\Entity
   * @ORM\Table(name="article")
   */
  class Article
  {
    use Identifier;

    /**
     * @ORM\Column(type="string", nullable=true)
     * @var string
     */
    private $name;

    /**
     * @return string
     */
    public function getName()
    {
      return $this->name;
    }

    /**
     * @param string $name
     */
    public function setName($name)
    {
      $this->name = $name;
    }

  }

Pokud nyní pustíme v konzoli příkaz na update databáze a dostaneme SQL dotaz. (U reálného projektu doporučuji použít migrace):

  php www/index.php o:s:u --dump-sql
  CREATE TABLE article (id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, name VARCHAR(255) DEFAULT NULL, PRIMARY KEY(id)) DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci ENGINE = InnoDB;

Vytvoříme si třídu app/ArticleModule/Service/ArticleService.php pro práci s entitou (v reálné aplikaci dostaneme data samozřejmě z formuláře či jiné služby):

  namespace ArticleModule\Service;

  use ArticleModule\Entity\Article;
  use Kdyby\Doctrine\EntityManager;

  class ArticleService
  {

    /**
     * @var EntityManager
     */
    private $entityManager;

    public function __construct(EntityManager $entityManager)
    {
      $this->entityManager = $entityManager;
    }

    public function createArticle()
    {
      $article = new Article;
      $article->setName('Name of article');
      $this->entityManager->persist($article);
      $this->entityManager->flush();
    }

  }

Zaregistrujeme ji v config.neon

services:
  - ArticleModule\Service\ArticleService

Můžeme třídu injectnout do presenteru a vytvořit článek:

namespace App\Presenters;

use ArticleModule\Service\ArticleService;
use Nette;

class HomepagePresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
{

  /** @var ArticleService @inject */
  public $articleService;

  public function actionDefault()
  {
    $this->articleService->createArticle();
  }

}

Spojit Nette s Doctrine2 je velmi jednoduché. Celý příklad najdete na GitHubu - jako první commit.

Další články:

Zaujal tě článek a chceš ho nasdílet?